Woensdag deelden we pannenkoeken uit aan onze collega’s voor Maria-Lichtmis. Dat de pannenkoeken geapprecieerd werden na een lange werkdag werd al snel duidelijk. ?